1. juni 2018

se søstera mi

Jæj bor i fosterjem og vil jærne ha kontakt med søstera mi. hun har aldri jort mej noe hun er viktig for mej. barnevernet lar mej ikke få se hene. på skolen har jæj lært at dette er en rett jæj har. vorfor får jæj ikke se hene?

Tema: Barnevern

Hei, og takk for at du skriver til oss!

Du har rett til å ha kontakt med søsteren din. Barnevernet kan bare si nei hvis de mener det ikke er bra for deg (dere). I så fall må de forklare deg hvorfor. Det skal de gjøre på en måte som du forstår.

Hvis den eneste grunnen er at barnevernet ikke klarer å få til besøkene, er det ikke godt nok.

Når du bor i fosterhjem skal du ha en tilsynsfører som besøker deg og sørger for at det går bra med deg. Du kan be tilsynsføreren din om hjelp til å snakke med barnevernet.

Hvis du ikke har tilsynsfører og trenger hjelp, kan du spørre en voksen du stoler på; det kan være fosterforelder, en lærer eller helsesøster på skolen din.

Du kan klage til fylkesmannen dersom du er misfornøyd med barnevernet. Også her kan du be en voksen om hjelp.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv