25. august 2017

Snakke

Hei eg vil snk

Hei,

Vi fjernet navnet ditt fra spørsmålet så du er helt anonym.

Det finnes flere steder du kan ta kontakt for å snakke. Hvis du vil snakke med noen i nærmiljøet ditt kan du prøve å finne en voksen du stoler på. Det kan være sosiallærer, helsesøster eller helsestasjonen for ungdom.

Hvis du først vil snakke med noe anonymt eller skriftlig kan du ta kontakt med «Kors på halsen» som er en svartjeneste for barn og unge. Der får du snakke med noen som er vant til å snakke med barn og unge om ulike ting. Der kan du være anonym og snakke med en voksen person om alle slags problemer. Du kan ringe, chatte eller sende mail.

Hvis du ikke har det trygt hjemme kan du ringe til Alarmtelefonen for barn og unge 116 111. Der svarer voksne som er vant til å hjelpe barn som har det vanskelig.

Vi har også laget en oversikt over hvem andre du kan snakke med om hvordan du har det.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv