20. mars 2017

Røyk i klasserom

Læreren røyker i timene. På skolen slik at det blir mye røyk i lufta.
Har snakket med foresatte/rektor, etc men det skjer ikke noe

Tema: Skole

Hei,

Alle elever har rett til et røykfritt skolemiljø. Det har Helsedirektoratet bestemt. Skolens ansatte har et særlig ansvar som rollemodeller.

Du kan lese mer om dette her.

Det er rektor som har ansvar for at disse reglene håndheves. Dersom rektor ikke hører på deg kan du ta kontakt med Fylkeskommunen der du bor. Det er de som har ansvar for den videregående skolen i fylket.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv