16. september 2016

Rettsak mot fosterhjemme

Jeg skal vitne i retten 23,09. Jeg vil ikkee at de jeg vitner i mot skal være der når jeg vitner. Jeg er redd for de siden de har prøvd å ta livet mitt og banket meg. Hva kan jeg gjøre nå

Hei,

Takk for at du skriver til oss.

Det er viktig at du sier fra til bistandsadvokaten din at du ikke vil at dem du vitner mot skal være der når du vitner. Du kan også gi beskjed til dem du har snakket med i politiet. Vi tror dette kommer til å gå bra, og at de kommer til å høre på deg. Men det er altså viktig at du sier fra.

Du må gjerne kontakte oss igjen hvis du ikke får hjelp. Du kan ringe til oss på nummer 22993950 og spørre om å få snakke med Hilde.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv