10. april 2018

Rettigheter i barnevernet

Hei, jeg har snakket mye med en lærer om hvordan jeg har det hjemme og nå har skolen sendt en bekymringsmelding til barnevernet. Læreren min fortalte meg om dette på forhånd og fortalte at både hun og helsesøster hadde skrevet hvert sitt infobrev om hva de vet. Jeg leste at fra jeg er 15 har jeg rett til å være part i saken, og at jeg har rett til å se papirene. Når jeg snakket med læreren min fortalte jeg om en spesiell episode som jeg er usikker på om står i brevet, og jeg vil ikke at pappa og mamma skal se det. Siden jeg har rett på å se papirene i saken ifølge loven, kan jeg da lese meldingen fra lærer og helsesøster? Og kan jeg se det før møtet mamma og pappa skal på om bekymringsmeldingen da de får se den selv?

Tema: Barnevern

Hei!

Når du er over 15 år kan du være part i din egen barnevernsak. Det betyr at du skal kunne få se de dokumentene i saken som handler om deg.

Men så er det selvsagt litt vanskeligere enn som så. Det kan noen ganger være grunner til at du ikke får se alle dokumentene, men det er i så fall barnevernet som må gi deg en god grunn til dette. Det skal veldig mye til at de skal kunne nekte deg innsyn.

Dette kan du gjøre:

  • Snakke med læreren din og helsesøster, forklare situasjonen og be om å få se bekymringsmeldingene de har sendt, eller i det minste at de forteller deg om den spesielle episoden er nevnt.
  • Kontakte barnevernet i kommunen der du bor, forklar saken og be om å få se bekymringsmeldingen før de snakker med foreldrene dine. Du kan også be dem om ikke å fortelle foreldrene dine om den episoden du er bekymret for nå. Ta gjerne med deg en voksen som du stoler på. Du finner kontaktinformasjon til barnevernet i kommunen din på www.[kommunens navn].kommune.no
  • Kontakte Barnas Jurist og be dem om hjelp til å få innsyn i saken din i barnevernet.

Det ikke sikkert at du kan hindre at foreldrene dine får vite hva som står i dokumentene. Det kommer an på hva som skjer videre i saken. Barnevernet kan også noen ganger la være å gi foreldrene dine alle opplysningene med en gang, hvis de har en god grunn til det – for eksempel at det vil skade forholdet mellom deg og foreldrene dine. Barnevernet skal heller ikke gjøre noe som setter deg i fare.

Hvis dette ikke hjelper, kan du gjerne kontakte oss igjen. Ring oss i så fall på telefon 22 99 39 50.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv