27. november 2017

Rett til å bli hørt

Hei!
Jeg har fått diagnosen selektiv mutisme, og er derfor noen ekstra ting jeg trenger:
sitte sammen med en person jeg er trygg på i klassen og være i grupper med trygge personer når vi har gruppearbeid. Kontaktlæreren min hører ikke på meg, å jeg må alltid være med de jeg ikke kjenner så godt, å min diagnose gjør at det er utrolig vanskelig for meg. Vi har gått videre, til rektor, men hun hører heller ikke. Hun sier de ikke kan oppfylle alle krav.
Har ikke jeg rett til å bli hørt av lærerene? Uansett hva jeg og mamma ber om av tilrettelegging , gjør de ikke noe med det.

Hei, og takk for spørsmålet ditt.

Du har rett til å bli hørt av både lærerne dine og av rektor. Skolen skal tilpasse opplæringen til deg og dine behov, slik at du lærer det du skal.

Det er litt vanskelig for oss å svare konkret på spørsmålet ditt, for vi vet for eksempel ikke hvilken kontakt du har hatt med PP-tjenesten og hvilke anbefalinger de eventuelt har gitt om hva slags tilpasninger du trenger. Hvis dere ikke har gjort det, kan dere ta kontakt med PP-tjenesten og be dem om hjelp.

Skolen skal legge til rette for at du kan lære. Vi har skrevet litt om retten til spesialundervisning på hjemmesiden vår. Det er fylkesmannen som skal vurdere om skolen har gjort jobben sin. Dersom du mener at skolen ikke tilrettelegger godt nok for deg kan du klage til fylkesmannen. Dette står det også om på hjemmesiden vår. Fylkesmannen kan også gi deg råd og veiledning hvis du ringer dit.

Vi håper du får den hjelpen du trenger. Hvis ikke er du velkommen til å skrive til oss på post@barneombudet.no og fortelle litt mer om hva du opplever, så kanskje vi kan gi deg noen andre råd.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv