1. juni 2018

Regler på skolen

Hei. Eg har noen spørsmål.

Eg lurer på om det er sant at me kan dra hjem viss lærer ikkje har møtt opp før 15min?

Hva skjer viss det er varmere enn 26 grader i klasserommet? Har man rett til å dra hjem?

Hva skjer viss det er kaldere enn 19grader i klasserommet? Har man rett til å dra hjem?

-Gutt 16år

Tema: Skole

Hei, og takk for spørsmålene dine.

Dere kan ikke bare dra hjem når en lærer ikke dukker opp. Hvis læreren ikke kommer til timen, bør dere gi beskjed til avdelingsleder/inspektør eller rektor raskt. Rektor har ansvar for at dere får vikar.

Det er heller ikke noen automatikk i at du har lov å dra hjem dersom temperaturen blir over 26 eller under 19 grader i klasserommet. Men Opplæringsloven gir dere rett til et godt skolemiljø. I tillegg har Helsedirektoratet laget en veileder som sier at romtemperaturen på skoler skal være mellom 19-26 grader. Skolen får derfor et ansvar for å finne løsninger  og har en plikt til å komme opp med et undervisningstilbud som følger disse kravene. For eksempel bytte klasserom som tilfredsstiller kravene.

Dersom temperaturen i klasserommet er for høy eller for lav må dere klage til skolen. Tar ikke skolen klagen til følge, kan du klage videre til fylkesmannen.

Du kan lese mer om inneklima på skolen og hvordan du kan klage her.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv