15. juni 2018

Redd foreldrene mine

Jeg er dritredd for foreldrene mine, spesielt mamma, fordi det kjeftes og smelles hjemme hver eneste dag. Jeg gruer meg til å komme hjem fra skolen hver eneste dag fordi jeg vet at det blir skriking minst en gang den kvelden. Jeg føler meg ikke hjemme i mitt eget hjem og føler ikke at mamma og pappa er foreldrene mine. Jeg tør ikke å ha med venner hjem fordi jeg er redd for at dem skal finne det ut og tør heller ikke å spørre dem om noen ting fordi jeg er redd for at de skal bli sure. Jeg går rundt 24/7 og er redd for å si noe feil og gråter meg ofte i søvn. I tillegg til dette sliter jeg også psykisk og det er veldig vanskelig at alle jeg snakker med om de psykiske vanskene mine, til og med helsesøster, sier at jeg må snakke med foreldrene mine fordi jeg føler at jeg ikke har noen foreldre jeg kan stole på og snakke med. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre og tør ikke å fortelle noen om problemene hjemme. Jeg vil egentlig bare vekk hjemmefra fordi jeg føler meg ikke trygg der og vil begynne å kunne tørre å være et sted som heter hjemme. Har jeg rettighet til å kunne bli tatt vekk fra hjemmet mitt??

Hei, og takk for spørsmålet ditt!

Vi er lei for å høre at du har det så vanskelig. Barn har rett til å vokse opp i et trygt hjem, uten trusler og redsel slik du beskriver.

Vi vet ikke hvorfor det er så vanskelig hjemme hos deg, men den situasjonen du beskriver er så ille for deg at du bør kontakte barnevernet der du bor. Barnevernet skal hjelpe barn som ikke har det bra. Men først må de alltid prøve å hjelpe familien hjemme. Da kan det være at situasjonen endrer seg til det bedre og at det ikke lenger er nødvendig at et barn bytter familie. Av og til kan det hende at det barnevernet gjør for å hjelpe ikke fungerer. Da må barnevernet vurdere om det beste er om barnet bor i et fosterhjem for en kortere eller lengre periode. Hvordan du kan kontakte barnevernet kan du lese her.

Når du verken kan snakke med helsesøster eller foreldrene dine om at du sliter psykisk, kan du forsøke ringe anonymt til Mental helse hjelpetelefonen på 116 123. Du kan også å gå inn på Sidetmedord.no. Her kan du dele tanker og følelser med voksne som er vant til å snakke med barn om vanskelige ting som psykisk helse.

Du kan også ringe til alarmtelefonen for barn og ungdom. De som jobber hos alarmtelefonen er vant til å snakke med barn. De lytter til deg og kan hjelpe deg videre. Informasjon om alarmtelefonen finner du her.

Vi håper at det ordner seg for deg. Ta kontakt igjen hvis du har behov for det, eller om det er noe mer du lurer på.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv