20. april 2017

Rasistisk Vikar

I dag på skolen hadde vi vikar i samfunnsfag timen. Vikaren spurte noen spørsmåler for klassen men ikke så mange kunne svare,men jeg visste svaret så derfor rekket jeg opp hånden min. men så begynner han blikket meg også spør en norsk gutt om han kunne svare men han sa nei og da sa han gutten ¨nei¨ også beygnner jeg å riste på armen sånn at han kan se meg. også etter det gir jeg opp,jeg henter flaska under pulten fordi jeg var tørst også begynner en gutt å si!? hun lage for mye lyder lærer kan du si til henne til å slutte. også begynner læreren mads å kjefte på meg og sier¨du kan ikke sitte å tulle mens andre jobber.Jeg er IKKE den eneste som bli diskriminert i klassen. alle utlendingene rekker opp hånda,spør om hjelp men han hjelper bare de norske!!! hva burde jeg gjøre???

Tema: Skole

Hei, fint at du skriver til oss.

Det er vanskelig for oss å si om din lærer utsetter deg for rasisme, eller at det er andre grunner til å at du ikke ble sett da du rakk opp hånda.

Vi synes du skal ta dette opp med andre lærere eller rektor. Du kan også ta det opp med en helsesøster, eller andre rådgivere på skolen.

Du kan også klage på skolen dersom du mener de ikke følger opp dette.

Her er en lenke til en side som forklare hvordan du kan klage.

Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering. Det er et viktig prinsipp i Barnekonvensjonen. Alle barn har også rett til å ha det bra på skolen. Alle elever har rett til beskyttelse mot mobbing eller forskjellsbehandling av medelever – eller lærere.

Her er en lenke til mer informasjon om retten til beskyttelse mot diskriminering. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) kan også hjelpe dersom du føler deg utsatt for rasisme, eller annen diskriminering på skolen.

Her er en lenke til nettsiden til LDO

Vi ønsker deg lykke til videre, og håper du snakker med noen voksne på skolen din om dette.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv