17. februar 2017

Psykisk helse osv

Jeg har en søster på 15 år som har blitt mobbet så og si alle årene hittil på ungdoms skolen.grov vold krenkelse og nå fullstendig utestengelse fra de andre elevene. Fylkesmannen har vært inni bildet flere ganger og hun har fått medhold. Etter dette har skolen henne bare noen få timer i klassen med andre dvs hun har fått egen assistent og psykolog 1 gang i uka. Før gråt min søster og ville ikke på skolen og de bryter fortsatt loven med at hun er så mye med assistenten karakterene har gått mye ned etter dette. Når episoder skjer på skolen ringer rektor og lærere barnevern og psykolog. De fleste instanser behandler foreldrene våre uten respekt også. Før så forsvarte søster mor og far, men nå virker det som om hun forsvarer skolen finner seg i det meste virker hjernevasket rett og slett. Hun går på mor mye når ting ikke er bra på skolen og forsvarer de og sier mye stygt til mor som har støttet vært snill og jobbet med saken hennes i over 2 år. Er skremt jeg på hva skolen kan gjøre og gjør med lillesøsteren min. Hvorfor gjør de dette og er det noe man kan gjøre med dette?

Tema: Mobbing Skole

Hei,

Takk for at du skriver til oss om dette. Det høres ut som du er en storebror som gjerne vil at din søster skal ha det bra på skolen og lære mye. Hun er heldig som har deg!

Det du skriver om handler både om skolemiljøet og om opplæringen søsteren din får.

Skolemiljøet

Det er vanskelig for oss å svare på hvorfor skolen gjør det de gjør. Det aller viktigste i denne saken er hvordan din søster opplever at hun har det på skolen nå. Selv om hun har fått medhold hos Fylkesmannen betyr ikke det at saken er løst. Dersom hun ikke har det bra nå må dere ta kontakt med Fylkesmannen igjen og fortelle dem det.

Opplæringen

Vi oppfatter det du skriver som om hun ikke får den opplæringen hun har krav på. Alle elever har rett til en opplæring som inkluderer dem i felleskapet med andre elever. Dersom dine foreldre og din søster ikke er fornøyd med opplæringen hun får på skolen kan dere klage til Fylkesmannen. Her er en lenke som kan være nyttig Klage på undervisningen.

Vi synes det du skriver er sammensatt og alvorlig.

Du sende mer informasjon til post@barneombudet.no så vil du få et lengre skriftlig svar tilbake. Du kan også ta direkte kontakt med en saksbehandler hos oss på telefon 22 99 39 50.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv