17. februar 2017

PPT

Hei, for en stund ble jeg henvendt (vet ikke om det er det riktige ordet) til PPT-tjenesten. Jeg har noen spørsmåler angående det. Hva kommer de til å gjør? Hva slags folk er det? Når skal jeg dit? Skal de teste meg? Osv

Tema: Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss.

PPT står for pedagogisk-psykologisk tjeneste, og jobben deres er å gi råd og hjelpe barn når de har ulike problemer på skolen. Det kan være alt fra lese- og skrivevansker, skulking, tilrettelagt undervisning og så videre.

Hos PPT jobber det mange forskjellige mennesker. Noen er lærere med utdanning i spesialpedagogikk, noen er psykologer og noen kan være sosionomer. Det finnes også flere andre som jobber der.

PP-tjenesten skal hjelpe deg å finne ut hva du trenger hjelp med, og hvordan du best mulig kan få hjelp. Dette vil de gjøre ved å prate med deg, se på hvordan du har det i klassen og hvordan du jobber. Det kan også hende at kommer til å gjøre noen tester og undersøkelser.

Av og til kommer PPT ut på skolene og jobber sammen med deg og lærerne dine der, mens andre ganger så må du reise inn til PPT. Hvor lang tid det tar før du kommer til PPT er litt forskjellig.

Når PPT har snakket med deg skriver de som oftest en rapport som de gir til skolen og foreldrene dine. Der står det hva de mener skolen bør gjøre for at du skal få den undervisningen du trenger. Foreldrene dine skal fortelle deg hva som står i rapporten.

PPT er ikke noe skummelt, og er der bare for å hjelpe deg.

Les mer om PPT på denne siden.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv