29. juni 2017

Porno

Har hørt at straffen for å se på ulovlig porno er bøter og fengsel inntil 3 år. Men kan man ikke få erstatningskrav? Ønsker spesifik svar. "Ja, man kan få erstatningskrav" eller "nei, det kan man ikke." Takk på forhånd.

Hei,

Nei, man kan ikke få erstatningskrav for å se på ulovlig porno.

Erstatning blir gitt til en person som har fått en skade. For å få erstatningsansvar må man ha direkte skyld i skaden. Det gjelder ikke hvis man ser på porno.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv