23. september 2016

Penger

Kan jeg få penger, fordi jeg ike har råd til det ale i min klase har

Hei,

Du kan nok ikke få penger selv, men foreldrene dine kan ta kontakt med NAV-kontoret i kommunen hvis de har lav inntekt og pengene ikke strekker til de helt grunnleggende behovene som bolig, klær og mat.

Hvis du trenger utstyr til for eksempel fritidsaktiviteter, er det mange kommuner som låner ut sånt. Du kan sjekke på hjemmesiden til den kommunen du bor i, eller høre med helsesøster på skolen eller læreren din. De har kanskje oversikt over slike utlånssteder.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv