3. juli 2017

Rett på min egen advokat i barnevernet?

Jeg er en 14 år gammel jente. Jeg er under barnevernet og har lyst til å flytte hjem igjen, men har hele tiden blitt fortalt at jeg må være 15 år for å ha advokat. På facebook sier folk til meg at jeg skal kontakte barneombudet for å få litt hjelp med det der. Har jeg rett på advokat selvom jeg er 14?

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Det er som du antok at når du er 15 år så er du å regne som en part i saken, og har en del rettigheter. Du har blant annet rett til å se papirene som handler om deg, og du har rett til å få oppnevnt advokat. Du kan også få disse rettighetene før du fyller 15 år, men da må fylkesnemnda bestemme at du skal ha partsrettigheter.

Selv om du kanskje ikke kan få egen advokat, har du rettigheter. Blant annet har du rett til å bli hørt. Vi anbefaler deg å kontakte Barnas Jurist for å be dem hjelpe deg med å bli hørt i saken din. Du har rett til å bli hørt og du har rett til å si din mening, men det betyr likevel ikke at du på egen hånd kan bestemme hvor du vil bo.

Hvis du ikke har det bra der du nå bor, så bør du uansett snakke med saksbehandleren din om dette. Fortell hvordan du har det og hva du tenker om din egen situasjon.

Vi har laget en egen side med ulike temaer som handler om barnevernet  Vi tror at dette kan være en nyttig side for deg.

Lenke til side om barnevernet

Lykke til og ta kontakt med oss igjen det er noe annet du lurer på.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv