19. september 2017

Oppføling Mobilhylle på egen risiko?

Oppføling Mobilhylle på egen risiko?

http://barneombudet.no/sporsmalsarkiv/mobilhylle-pa-egen-risiko/

1. Med spørsmål 3 Skolen er ansvarlig for mobilen uansett hvis den blir indreatt eller er i skolens kontroll. Hvis skolen ikke vil ta ansvar nå de ikke inndra den og be eleven legge den bort selv?
2. Kan en nekte å bruke mobilhylla og legge den bort selv (på egen risiko)

Hei

Skolen kan si at dere skal legge mobilene i et mobilhotell. Da har skolen ansvar for at det ikke skjer noe med mobilene, og dere skal få dem igjen på slutten av skoledagen.

Om skolen sier de ikke vil ta ansvaret for telefonene bør dere ta dette opp med skolen. De bør da ha andre løsninger for oppbevaring av telefonene.

Vi har mer informasjon om lover og regler som gjelder for mobilbruk i skolen på våre nettsider

Lenke til side om mobilbruk i skolen generelt

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv