11. april 2018

Oppfølging tyveri låsbart skap

Oppfølging http://barneombudet.no/sporsmalsarkiv/tyveri-lasbart-garderobeskap/
Skapene er personlige og nummer/elev er notert i bok, med personlig nøkkel. Det er skolen som har reserve om vi mister/glemmer.
Det er sikkerheten med dette jeg er bekymret for. Ellers er alt i den forje posten det samme

Tema: Skole

Hei og takk for at du skriver tilbake til oss!

Svaret vårt blir nok det samme, selv med de nye opplysningene du fremlegger nå.

Vi anbefaler at du tar opp med elevråd og rektor om denne ordningen fungerer tilfredsstillende, og ber om at skolen foretar en form for kontroll av de som kommer og ber om nøkkel. Du bør også spørre skolen om de har en forsikring som dekker eventuelt tyveri.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv