20. april 2017

Obligatoriske kvelder

Hei.
Noen ganger arrangerer skolen obligatoriske elevkvelder (f.eks. fra kl. 18-19) og vi får fravær for å ikke delta.
Jeg ser også at i følge forskriften til opplæringsloven § 1-6 kan ikke skolen fortsette etter kl. 15.30.
Hva mener dere om "obligatoriske elevkvelder"?

Hei!

Forskriften til opplæringsloven § 1-6 sier at skoletiden i grunnskolen vanligvis («i regelen») skal være mellom 8.00 og 15.30.

Skolen har likevel lov til å legge opp undervisningen i et skoleår utenfor den vanlige skoletiden. Slik undervisning skal være planlagt og stå i skolens årsplan eller aktivitetsplan for semesteret/halvåret. Elevene skal også få avspasere like mange timer senere.

Hvis skolen har elevkveldene i planen sin, kan skolen pålegge elevene å møte opp og gi fravær dersom de ikke møter opp. Hvis skolen ikke har elevkveldene i planen, kan de ikke gi elevene fravær.

Skolens årsplan/aktivitetsplan skal vanligvis behandles i FAU, elevrådet og samarbeidsutvalget på skolen, der elever og foreldre skal bli hørt.

Hvis du synes at skolen har for mye obligatorisk skole utenom den vanlige skoletiden, kan du si fra til elevrådsrepresentanten i klassen din. Elevrådet kan se på saken og bestemme seg for om de vil be rektor om å lage strengere og klarere regler for obligatorisk skole utenom skoletiden.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv