11. september 2017

O

Hvorfor må man gjøre lekser

Tema: Skole

Hei.

Lekser gjør at du får øve mer på noe du har lært på skolen. Lekser skal ikke være sånn at du må lære deg ting selv, eller med hjelp av foreldrene dine.

Det er ulike meninger om lekser, noen mener det er bra, andre mener man kan lære like bra uten.

Det står ikke i loven at elever skal ha lekser, men de som bestemmer over skolen i Norge har bestemt skolene kan gi elevene lekser.

Elever skal få være med å bestemme på skolen. Dere skal få si hva dere mener, også om lekser. Vi har skrevet litt mer om lekser og hvordan elevene skal være med å påvirke på våre nettsider. Lenke til nettside om lekser.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv