2. oktober 2017

nyttårsaften

hei, mine foreldre er skilt og jeg vil feire nyttårsaften hos pappa. men mamma sier annen vær gang hos mamma og pappa men i fjord feiret jeg både nyttårsaften og julaften hos mamma. kan jeg velge hvor jeg skal feire nyttårsaften?

Hei,

Vi tror du mener at du vil feire både julaften og nyttårsaften hos faren din. Hvis du feiret begge deler hos moren din i fjor, er det vel naturlig at du feirer begge deler hos faren din i år siden du sier at det er annethvert år hos hver av dem.

Dersom en avtale moren og faren din har laget skal endres, må de være enige om det. Du kan snakke med faren din om dette og be foreldrene dine om enten å holde seg til den avtalen de har, eller lage en ny som passer bedre for deg. Det er helt naturlig at barn har andre ønsker når de vokser opp, og foreldre skal lytte til hva barna har å si om saken.

Hilsen oss hos Barneombudet.

Spørsmålsarkiv