13. september 2017

Nettverk

Har mine foreldre rett til å slå av nettværket for grunner de ikke har bevis for?

Hei,

Foreldrene dine har ansvar for deg til du er 18 år. Det betyr blant annet at de har plikt til å sette grenser for deg og veilede deg.

Du nevner ikke grunnene hvorfor foreldrene dine mener at de må sla av nettverket, men hvis de har god grunn til å tro at du kan komme opp i situasjoner som er farlig eller skadelig for deg, har de lov til å slå av nettverket i en periode. Hvis du for eksempel er på nett om natten, slik at du ikke sover nok, vil foreldrene dine kunne slå av nettverket om natten.

Foreldre må samtidig lytte til barna sine. Barn og ungdom har nemlig rett til å bli hørt. Det betyr ikke at barn alltid skal få viljen sin, men voksne skal lytte til det barna har å si.

Du kan lese mer om rettighetene dine i forhold til foreldrene dine her:

Barneombudets nettsider om rettigheter i familien.

Du kan lese mer om hva foreldre har lov til her:

Informasjon om retten til privatliv.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv