10. mars 2018

Mobilhotell

Finnes det noen regler som sier at en skole ikke kan starte mobilhotell?

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Nei, det finnes ingen regler som sier at skolen ikke kan starte mobilhotell.

Skolen kan lage regler om bruk av mobil i skoletiden og eventuelt hvordan den kan oppbevares. Slike regler må da stå i skolens ordensreglement. Hvis det gjør det, kan skolen kreve at du legger mobilen din et bestemt sted. Skolen har ikke lov til å beholde mobilen din etter skoletid.

Fordi mange elever lurer på dette med hva som er lov når det gjelder mobil på skolen, har vi skrevet mer om dette på våre nettsider. Der kan du også lese om hvordan du kan klage hvis du mener skolen ikke følger reglene.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv