5. juni 2018

mobil på skolen

har barn rett til å ha med mobil på skolen?

Hei

Takk for at du skriver til oss.

Skolen kan ikke nekte deg å ha med mobilen på skolen, men de kan lage regler om hvordan du bruker den eller når du ikke skal bruke den.

Skolen kan ha regler i ordensreglementet om mobilbruk i skoletiden. På noen skoler må eleven levere fra seg mobilen når de kommer på skolen, og får den tilbake når de skal hjem. På andre skoler må mobiltelefonen ligge avslått i sekken i skoletiden. Dersom mobilen brukes til å forstyrre undervisningen, kan skolen ta mobilen fra eleven, dersom det står i ordensreglementet. Eleven må få tilbake mobilen etter skoletid.

Du kan lese mer om mobilbruk på skolen på våre nettsider. 

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv