9. februar 2018

Mobil på skolen!

Hei, vi har fått en regel om at vi ikke kan bruke mobil lenger. Kan rektor bestemme selv om de fleste ønsker å bruke mobil i friminuttene? Har elevrådet noe de skulle sagt i saken. Er personlig del av elevrådet, men det virket ikke som det er noe vi kan gjøre!
Lurer også på om skolen kan nekte oss å gå på butikken i friminuttene?

Hei,

Takk for spørsmålet ditt.

Skolen kan ha regeler om mobilbruk i skoletiden. Reglene skal stå skrevet i ordensreglementet. Her kan det blandt annet stå at elevene ikke skal ha mobiltelefon i skoletiden.  Barneombudet har en egen side om Mobil på skolen. Vi anbefaler dere å lese mer der.

Dersom dere er uenig i skolens regler, så bør dere ta det opp med elevrådet. Det er vanlig at elevrådet er med på å bestemme ordensereglemt på skolen.

Det samme prinsippe gjelder for å forlate skoleområdet i skoletiden. Vi vet at en del ungdomsskoler gir elever lov til å gå i butikken i storefri. Det er skolen som har ansvaret for dere i skoletiden og reglene om hvor det er lov å  oppholde seg i skoletiden skal stå i skolens ordensreglement. Reglene skal være like for alle elevene.

Hvis det står i ordensreglemenet at dere ikke får gå ut, kan det være en sak for elevrådet. Elevrådet kan skrive et brev til rektor  og be om en begrunnelse for reglementet. Sjekk gjerne reglene for andre skoler i nærheten og finn ut av hvordan de har det.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barenombudet

 

Spørsmålsarkiv