12. februar 2018

Mobil på leirskole

Hei,
Vi skal på leirskole og jeg gruer meg skikkelig. Har bytta klasse fordi læreren plaga meg, og hun læreren skal være med på leirskolen. Jeg vil ha med telefon så jeg kan ringe pappa om jeg for det vanskelig. Han er flink til å trøste og hjelpe meg. Nå har jeg fått beskjed om at det ikke er lov å ha med telefon. Kan de nekte meg å ha med telefon?

Tema: Skole

Hei!

Skolen kan lage regler om bruk av mobil i skoletiden. Slike regler må stå i skolens ordensreglement. Du kan lese mer om mobil på skolen på hjemmesidene våre.

Leirskole er skoletid, men det er likevel ikke sikkert at det er greit at skolen forbyr mobil en hel uke når elevene er borte fra foreldrene sine. Du har dessuten en god grunn til å ønske å ha med deg mobilen.

Ingen skal være redde og engstelige for å dra på leirskole. Skolen har ansvar for at du føler deg trygg og har det bra, også på leirskole. Dersom en lærer har plaget deg, skal skolen gjøre alt de kan for at du skal ha det bra. Rektor, og alle som jobber på skolen, skal sørge for dette. Da må de finne ut hva de skal gjøre for at du kan være med på leirskole, uten at du skal grue deg og ha det vanskelig på grunn av en lærer.

Hvis ikke rektor har et bedre forslag om hvordan du kan føle deg trygg, bør du få ha med mobilen. Dere kan gjøre avtale om når og hvordan den kan brukes.

Siden pappaen din er til god hjelp for deg synes vi du skal snakke med han om dette så han kan hjelpe deg. Sammen kan dere snakke med læreren din eller rektor.

Vi håper det ordner seg!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv