14. desember 2017

Mobil i timen.

Har en lærer lov til å ta fra en elev mobil? Går første VGS. Er forslag til en mobilkasse. Anses ikke det som stjeling?

Hei, og takk for spørsmålet ditt.

Ja, lærerne har lov til å ta inn mobilen på skolen, men bare dersom dette står i skolens ordensreglement. Der kan det for eksempel stå at lærerne kan ta inn telefonen dersom den forstyrrer undervisningen, eller at den brukes til å plage andre. Mobilen må gis tilbake på slutten av dagen.

Skolen kan også be dere om å legge mobilene deres i en mobilkasse. Da har skolen ansvar for at det ikke skjer noe med mobilene, og dere skal få dem tilbake når skoledagen er slutt. Dere kan si at dere heller vil ha mobilene i sekken, så lenge den ikke brukes i strid med det skolen har bestemt i ordensreglementet, er dette ok.

Les mer om dette på vår side om mobil på skolen.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv