20. mars 2017

Mobil i skolen

Har egentlig lærere lov å ta inn mobilen på skolen? Det er jo våres eiendel. Lærere har vel ikke lov til å tvinge oss til ting vi ikke vil, så vist vi ikke vil levere inn mobilen kan de vel ikke tvinge oss? De tar den jo inn uten at vi har brukt den, synes de kan ta den inn vist de ser at vi bruker dem i timene og ellers la oss ha våre egenerklæring ting i fremtiden. De leverer jo aldri inn sin mobil så hvorfor må vi?

Hei, og takk for spørsmålet ditt.

Ja, lærerne har lov til å ta inn mobilen på skolen, men bare dersom dette står i skolens ordensreglement. Der kan det for eksempel stå at lærerne kan ta inn telefonen dersom den forstyrrer undervisningen, eller at den brukes til å plage andre.

Mobilen må gis tilbake på slutten av dagen.

Les mer om dette på vår side om mobil på skolen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv