18. oktober 2017

Mobil

Har foreldrene mine lov til å kreve at de skal se på telefonen min da jeg er 15 år?

Hei,

Fint at du kontakter oss.

Barn har rett på privatliv. Foreldrene dine bør respektere dette. Det betyr at de ikke helt uten videre kan se på telefonen din.

Lenke til Barneombudet sin nettside om retten til privatliv.

Samtidig har foreldrene dine ansvar for deg til du er 18 år. Det kalles foreldreansvar. Det betyr at de skal sørge for at du har det bra, passe på deg at du ikke gjør noe galt eller kommer til skade, og får hjelp og beskyttelse hvis du blir utsatt for noe.

Det er først når foreldrene dine har god grunn til å være bekymret at de kan gå inn på mobilen din. Det kan være at de har tror at du blir utsatt for noe som er skadelig for deg eller at du er med på ting som er skadelig for deg eller andre.

Vårt forslag er at du snakker med foreldrene dine om dette. Mange synes det er vanskelig å snakke med foreldrene sine om slike temaer. Vi har derfor laget noen tips for hvordan du kan ta den vanskelige samtalen med en voksen.

Lenke til side om hvordan snakke med en voksen om noe vanskelig.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv