15. september 2017

Mobbing av eldre

Hva gjør man hvis noen eldre mobber?

Tema: Mobbing

Hei,

Så fint at du spør om dette. Alle har rett til å ha det trygt og godt på skolen. De voksne som jobber på skolen skal hjelpe til dersom noen ikke har det bra. Men da er det viktig at man sier fra, sånn at man kan få hjelp. Si fra til læreren din, rektor eller en annen du stoler på.

Du kan lese mer om hva du kan gjøre hvis du blir mobbet på våre nettsider.

Lenke til våre nettsider om mobbing.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv