15. mars 2017

mobbing

hei,
jeg føler meg altid feit. alle på skolen kaller meg bigmama. det er iditerende. helsesøsta snakker på en måte slik jeg føler meg ubehageli å feit. hva kan jeg gjøre?

Hei,

Du har rett til å ha det bra på skolen. Ingen skal kalle deg «bigmama» eller andre ting hvis du blir lei deg eller sint av det. Skolen skal stoppe elever som snakker sånn til andre.

Lenke til nettside om retten til å ha det bra på skolen

Helsesøster skal ta deg på alvor når du snakker om ting du synes er vanskelig. Dersom du føler du ikke blir tatt på alvor når du snakker med helsesøster, så bør du si i fra til rektor.

Er det noe du lurer på om kropp og overvekt, så kan du også snakke med foreldrene dine om dette. Dere kan sammen gå til fastlegen for å få råd dersom du har behov for det.

Vi håper du fikk svar på det du lurte på.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv