18. april 2018

mobbing

kjære barneombudet. jeg lurer på hvorfor man blir på en
måte ond og mobber?

Tema: Mobbing

Hei,

Det kan være mange grunner til at folk mobber. Noen kan være usikre og gjøre det for å tøffe seg. Andre igjen forstår kanskje ikke hvordan ting de gjør eller sier påvirker andre. Noen gjør det fordi andre de kjenner gjør det. Noen gjør det fordi de har det vondt hjemme og tar det urt på skolen. Noen gjør det fordi de ikke har lært hjemme hvordan de skal oppføre seg mot andre. Det finnes sikkert mange andre grunner til at folk mobber.

Dersom du, eller noen du kjenner, opplever å bli mobbet kan du lese mer om det her.

Hilsen oss hols Barneombudet

Spørsmålsarkiv