18. april 2018

Mobbing

Hvorfor har det seg sånn at det er så mye mobbing i skoletiden? Det skaper jo bare konflikter.

Tema: Mobbing

Hei, det er et godt spørsmål.

Det kan være mange grunner til at folk mobber. Noen kan være usikre å gjøre det for å tøffe seg. Andre igjen forstår kanskje ikke hvordan ting de gjør eller sier påvirker andre. Noen gjør det fordi andre de kjenner gjør det. Noen gjør det fordi de har det vondt hjemme, og «tar det ut» på skolen. Noen gjør det fordi de ikke har lært hjemme hvordan de skal oppføre seg mot andre. Som du ser er det ikke noen enkel grunn til mobbing. Men vi er helt enige med deg i at det ikke bør skje!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv