17. februar 2017

Misnøye

På skolen våres har på kort tid bygget på seg en del misnøye mot "FAU" sine nye regler. Vi har blitt fratatt en stor sofa, alle mobilene skal leveres inn og du har et begrenset antall med tilatte ord du kan si hvis du vil uttrykke deg. Dette har skjedd fordi det er et par unger som selvfølgelig mobber og ødelegger ting. De samme personene gang på gang. Likevel velger administrasjonen å "straffe" alle elevene.
Elevrådet her må jeg desverre si er totalt ubrukelig. Ingen av sakene våre blir hørt og jeg tenker at elevrådet bare er til fordi vi skal tro at vi har noe vi skal ha sakt – rektor bryr seg ikke. Hva synes barneombudet om dette? Er dette riktig behandling?

Tema: Skole

Hei,

Takk for at du skriver til oss om dette viktige temaet.

Du spør oss om hva vi synes om at dere som elever ikke er blitt hørt. Vi synes ikke det er greit at dere som elever ikke blir hørt. Dersom skolen lager nye regler uten at elevene får en mulighet til å uttale seg viser de tydelig at de ikke lar dere får være med å bestemme.

Barneombudet er opptatt av at alle barn skal bli hørt. I barnekonvensjonen artikkel 12 står det om barns rett til å bli hørt. Det gjelder hjemme og på skolen.

Du kan lese mer om barns rett til å bli hørt her

Å bli hørt betyr at barn har rett til å si sin mening og at deres mening skal bli tatt på alvor. Slik du beskriver det høres det ikke ut som dere et tatt med på råd eller at dere har fått lov til å komme med innspill i samarbeid med rektor, FAU eller skolemiljøutvalget.

Vi i Barneombudet synes det er alvorlig at elevrådet ved skolen deres ikke fungerer. Det er ikke bra at du opplever at elevrådet er totalt ubrukelig. Elevrådet skal ta opp saker som handler om deres eget skolemiljø. Dersom  elevrådet på din skole ikke fungerer må du ta det opp med rektor eller noen andre voksne du stoler på.

Alle grunnskoler har plikt til å ha et Skolemiljøutvalg. Et skolemiljøutvalg skal jobbe spesielt med skolemiljøet og de skal arbeide godt med å øke deltakelsen fra alle elever.

Elever og foreldre har rett til å bli hørt! Alle skoler er pålagt å jobbe kontinuerlig for å utvikle skolemiljøet.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv