28. mars 2017

Mishandling

Jeg kjenner en jente som har en mor som klikker hvis det blir sagt et feil ord og sier datteren er stygg med henne. Når de handler kan moren klikke på senteret eller i butikken eller med kassen. Det bare svartner for moren og hun blir helt ifra seg og klikker på datteren. Moren tåler ikke å høre noen form for kritikk. Da blir hun rasende. Det går ikke an å følge med i samtaler med moren for hun hopper ifra ett tema til et annet uten å forklare hva hun har skiftet tema til. Når datteren var på barneskole og ungdomsskole kom moren "aldri" å hentet henne. Datteren stod ofte å venter en time og over det før moren kom og flere ganger måtte moren be om å få ringe hjem. De hadde avtale om at moren skulle hente. Datteren fikk ikke lov å ta bussen hjem, men da hadde hun i alle fall kommet seg hjem. Moren lytter utenfor døren når datteren snakker i tlf og skal ha full oversikt over alt hun gjør. Faren hennes er hun redd. Faren og moren er sammen. Moren har blitt mishandla av han. Han drog henne etter beina langs stuegulvet en gang mens moren hylte og skreik. Datteren har også opplevd fysisk og psykisk vold av han. Han kaller henne ting som nek, treskalle, hore. Han har slått henne og en gang hektet han av hengslene på døren til rommet hennes fordi hun ikke ville lukke opp døren til han.

Tema: Vold

Hei!

Det er veldig bra at du sier fra om det jenta du kjenner opplever. Mye av det du skriver om er fysisk eller psykisk vold. Det er ulovlig. Barn skal heller ikke se at foreldre utsetter hverandre for vold.

Du bør si fra til en voksen om det som skjer. Det beste er om du kan snakke med jenta først, sånn at hun vet at du sier fra til noen voksne om det som skjer. Vi har laget noen råd til hvordan du kan hjelpe en venn. Hvis du ikke kan eller vil snakke med jenta først, bør du si fra uansett – det du skriver om er nemlig svært alvorlig.

Lenke til nettside med råd om hvordan du kan hjelpe en venn

Du bør si fra til en voksen du stoler på om hva som skjer med jenta. Det kan være foreldrene dine, en lærer eller helsesøster på skolen.

Du kan også ta direkte kontakt med barnevernet i kommunen og fortelle det du vet.

Lenke til nettside med kontaktinformasjon til barnevernet

Hvis du synes det er vanskelig å fortelle noen om dette selv kan du ringe oss på 22 99 39 50, så kan vi hjelpe deg med å si fra.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv