12. juni 2017

Mine rettigheter

Hvilke rettigheter har jeg

Tema: Rettigheter

Hei!

Barn har mange egne rettigheter. I barnekonvensjonen finner du rettighetene som gjelder for alle barn i hele verden.

I Norge har barn og unge mange rettigheter som står i egne lover, for eksempel i loven som gjelder skolen eller loven som gjelder helsevesenet.

Hvis du lurer på noen spesielle rettigheter er du velkommen til å skrive til oss en gang til.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv