4. oktober 2017

Medbestemmelse

Kan barn selv bestemme hvor de vil bo når foreldrene blir skilt fra 16 år..Eller er det foreldrene som bestemmer. Dette er ikke under barnevernet.

Hei,

Takk for spørsmål!

Når du er 16 år skal din mening om hvor du vil bo telle veldig mye, men det er opp til foreldrene dine å ta den endelige avgjørelse og lage en avtale. Likefullt har de et ansvar for å lage en avtale som er god for deg. Det er først når du blir 18 du kan bestemme helt selv.

Det er derfor viktig at du sier fra til foreldrene dine om hvordan du vil ha det. Noen synes det kan være vanskelig å få sagt ifra til foreldrene sine. Vi har derfor laget noen tips til den vanskelige samtalen med en voksen.

Hvis foreldrene dine ikke blir enige kan dere snakke med noen på familievernkontoret. De kan hjelpe med råd og veiledning.

Her kan du lese mer om hvordan du kan endre avtaler om hvor du skal bo, og om hvilke rettigheter du har.

Lykke til!
Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv