10. mars 2018

Matpause

Hei. Før har vi hatt en halvtime med matpause for så å gå ut i et kvarter etterpå, men nå har de plutselig forandret alt helt. Nå får vi kun et kvarter på å spise og vi må spise inne i klasserommet på pulten vår. Hvis vi skal ut av klasserommet har vi ikke lov å komme inn igjen og vi har ikke lov å være andre steder enn i klasserommet på skolen. Vi får ikke være med andre elever i forskjellige klasser enn oss eller på forskjellige trinn i matpausen. Er dette lov?

Tema: Skole

Hei!

Takk for at du skriver til oss. Matpause er veldig viktig og helsemyndighetene har anbefalt som et minimum at det settes av 20 minutter til matpause.

At elevene spiser og drikker i løpet av skoledagen er en viktig forutsetning for læring. Skolen er ansvarlig for å sikre at elevene har det bra på skolen. I tillegg har de ansvar for å forebygge skade og sykdom, og de skal jobbe helsefremmende. Dette står i opplæringsloven og i forskrift om miljørettet helsevern.

Det viktig at skolen gir elevene tid til å spise slik myndighetene har bestemt. Dersom dere ikke får nok tid til å spise på din skole, så kan du klage. Klagen leverer du til rektor. Legg gjerne ved vårt svar og lenker til anbefalingene som er gitt. De finner du her:

20 råd om mat i skolen: Mat og måltider i skolen

Om fysisk aktivitet og mat i skolen: Fysisk aktivitet og måltider i skolen

Skolen kan bestemme at dere skal spise maten deres i klasserommet og ikke med andre klasser.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv