29. juni 2017

Mamma åpna brevet mitt

Hei jeg fikk et brev av farmor mamma åpnet det har hu rett til det?

Hei!

Utgangspunktet er at ingen andre enn du har lov til å åpne brev som er adressert til deg. Ifølge både barnekonvensjonen og grunnloven har også barn rett til vern om privatlivet sitt. Å åpne andres brev kan til og med være straffbart (straffeloven § 215).

Foreldrene dine har foreldreansvar for deg frem til du er 18 år. Det betyr blant annet at de skal sørge for at du ikke blir utsatt for noe som er skadelig eller farlig. De skal gjøre det som er til ditt beste. Det er vanskelig å tenke seg eksempler der foreldreansvaret gjør det greit at foreldre åpner brev til en 16-åring uten samtykke.

Når du er 16 år bestemmer du mye selv. Du kan gå til legen uten at foreldrene dine vet om det, du bestemmer skolevalg og om du vil være medlem i et trossamfunn eller en organisasjon. Dette er regler som innebærer at det er mye av livet ditt du nå bestemmer over selv, og som du har rett til å holde for deg selv. Det må foreldrene dine respektere.

Hvis foreldrene dine skulle ha en grunn til å måtte lese posten din, bør de åpne brevet sammen med deg, ikke uten at du vet om det.

En annen ting er at foreldrene dine er de som er nærmest til å hjelpe deg hvis du har problemer. Det kan være lurt at du snakker med foreldrene dine om viktige ting som skjer i livet ditt, selv om det kan være vanskelig og flaut.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv