13. november 2017

Lov til og gje lekser i helgene?

Eg er drit lei av å ha lekser i helgen!! er dette lov????? Det er ikkje berre ei lekse, men 4 ulike vanskelige lekser som t.d tysk. Foreldrene mine er begge lærarar og synest dette er feil å gje lekser i helgene!!! Dei kan ikkje hjelpe meg med stoffet p.g.a det er for vanskelig for til og med dei når begge er utdanna lærarar.

Hei!

Takk for at du skriver til oss hos Barneombudet.

Det er ingen regler som sier noe om lærernes bruk av lekser. Men lekser som gis bør ikke være så vanskelige at dere ikke klarer å gjøre dem selv.

Dersom dere synes at lærerne gir for mye lekser og at de ikke bør gi lekser i helgen bør dere ta det opp med lærerne. Dette kan for eksempel klassen gjøre selv ved å snakke med faglærer eller kontaktlærer. Dere kan også ta kontakt med elevrådet og be dem om å snakke med rektor om hvordan lekser gis.

Når dere snakker med skolen kan dere vise til FNs barnekonvensjon artikkel 31 som sier at barn og unge har rett til hvile og fritid.

Vi har skrevet litt om bruk av lekser på vår nettider. Du kan lese mer her: informasjon om lekser

Hilsen oss hos barneombudet

Spørsmålsarkiv