5. januar 2018

Låse oss ute

Har institusjoner lov å låse oss ute? Jeg ble låst ute midt på natta, og de ignorerte meg når jeg ville inn

Tema: Barnevern

Hei!

Vi tror du er den samme som stilte spørsmålet om kollektiv straff, men svarer for sikkerhets skyld på begge spørsmålene hver for seg.

Vi vet ikke alt om hva som har skjedd på institusjonen din, men vi kan ikke skjønne at det å låse beboere ute slik du beskriver noen gang kan være greit uansett hva årsaken måtte være.

De som bor på institusjon skal ha så mye frihet som mulig, helst akkurat like mye som de som ikke bor på institusjon. Institusjoner kan likevel bruke tvang for å hindre skade på en beboer, ansatte, andre beboere eller på selve institusjonen. Reglene om dette står i rettighetsforskriften. Når institusjonen bruker tvang, skal de skrive et vedtak som du skal få se. Det er mulig å klage på vedtaket. Det virker ikke som om institusjonen din har gjort dette. Det kan i så fall være et lovbrudd.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med Fylkesmannen i fylket der du bor og fortelle hva som har skjedd. Fylkesmannen kan både behandle klager på tvangsbruk og undersøke om institusjonen følger loven.

Her er en nettside med oversikt over alle fylkesmannskontorene i Norge.

Skriv gjerne til oss igjen hvis du har flere spørsmål eller det er noe annet vi kan hjelpe deg med.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv