15. september 2017

Læringsmiljø

Jeg lurer på hvor grensen til et godt læringsmiljø på skolen går, og hva man skal gjøre om man føler at dette ikke blir oppfylt?

På skolen min er det problemer med at noen timer ved noen fag er veldig urolige og bråkete. Læreren fokuserer kun på de som bråker og det blir mye styr. Det er derfor vanskelig å fokusere på skolearbeidet, og læreren er så opptatt at vedkommende ikke kan hjelpe meg når det er en vanskelig oppgave. Finnes det noen form for regler på det her? Det burde ikke være slik at noen handlinger fra enkelt elever skal gå utover hvordan vi lærer i klasserommet!

Hei og takk for spørsmålet ditt!

Du har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer læring. Dette står i opplæringsloven kapittel 9 A. Det betyr at du skal få roen du trenger for å lære, og at læreren skal ha tid og mulighet til å hjelpe alle. Hvis klassen er så bråkete at du ikke får hjelpen du trenger, kan du og foreldrene dine klage på dette.

Vi anbefaler at du sier i fra til lærer eller rektor at du ikke har et bra klassemiljø. Da har rektor en plikt til å undersøke saken, og lage en skriftlig plan om hvordan klassemiljøet skal bli bedre. Hvis rektor ikke løser saken, kan du klage til Fylkesmannen.

Vi har laget en nettside med litt mer info om retten til et godt skolemiljø og råd om hvordan du kan klage. Den finner du her.

Vi håper det ordner seg! Hvis ikke kan du ta kontakt med oss igjen.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv