16. mai 2018

Har lærere lov til å straffe deg og kalle deg stygge banneord?

Hei, jeg (og en gjeng) ble kalt veldig stygge banneord f.eks: faens helvettes unge, lating, jævla unge, faens unge. Pga en anklage.

Og vi ble straffet med å bære en kjempe-tung bøtte med vann.

Alt dette pga. noen angrep oss med en skoskje.

Tema: Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Her er svaret kort og godt nei! Lærere har ikke lov til å kalle elevene for stygge ting, uansett hva som er årsaken til at læreren er sint.

Du skal ha det bra på skolen, og de voksne har et spesielt ansvar for at du har det bra.

Dere som blir kalt disse tingene må si fra så fått som mulig til noen andre voksne. Dere kan for eksempel si fra til:

  • Foreldrene deres, slik at de kan ta det opp med skolen.
  • En annen lærer på skolen dere stoler på
  • Rektor, som har det øverste ansvaret for at alle elevene på skolen har det bra

Når rektor får vite om dette så må han eller hun lage en plan der det står hva man skal gjøre for at dere som elever skal ha det trygt og godt.

Les mer om retten til et godt skolemiljø på denne siden.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv