4. januar 2018

Kan lærere filme elever hver dag?

Hei! Jeg har egentlig med et uhell fått med meg av rektor at lærere på skolen min skal begynne å filme ALL undervisning med et lite web kamera, hver dag resten av 2018.. Jeg fikk streng beskjed om å ikke fortelle det til noen. Jeg spurte om jeg ikke skulle si noe fordi det kanskje ikke var helt avklart enda, men jo det var det. Lærere har gått på kurs for dette og alt. Jeg er elevrådsleder og lurer på om dette i det hele tatt er greit…og lurer på om Ikke elevene må få beskjed om det først og om elevene har noe de skal ha sakt? Dette er et tiltak ment for at lærere skal lære mer om sin undervisning…Men vil jo ha en veldig overvåkende følelse for elevene. Jeg er ingen stor tilhenger av dette, og vet at det vil bli nærmest borgerkrig om elevene føler at lærere skal vise en form for makt… Jeg mener selv at jeg kjenner elevene på skolen nok, til at dette ikke slår i smak – og det mener jeg ikke bare fordi jeg selv ikke liker det…

Tema: Privatliv

Hei!

Det er strenge regler for kameraovervåkning i Norge. Det er viktig at rektor følger reglene og passer på at all filmingen som skjer på skolen er lovlig. Det du skriver om kan være ulovlig overvåkning.

Det er Datatilsynet som har ansvar for å hindre ulovlig overvåkning, så vi anbefaler deg å ta kontakt med dem så fort som mulig og be dem om hjelp til å følge opp saken med skolen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv