5. juni 2018

Lærere

Hei. Jeg bare lurte på hva er lovene for hvor mye kontakt en lærer kan ha med en elev? Asso, jeg vet at Dei ikke kan ha kjæresteforhold osv. men kan dei lzm være gode venner eller må dei være nøytrale?

Tema: Skole

Hei

Loven sier ikke noe bestemt om hvor mye kontakt en lærer kan ha med en elev. Men en lærer kan godt være god venn med elevene sine uten at det er feil. Det er uansett ikke ulovlig å være god venn med elevene sine.

Det er læreren som har ansvaret for å finne ut av hvor mye kontakt som er lurt å ha. Hvis læreren bare har mye kontakt med noen elever, kan dette bli litt vanskelig for andre. Men det er akkurat slike ting læreren skal tenke på når han har kontakt med elevene sine og blir gode venner med noen.

Hvis du opplever at en lærer oppfører seg på en måte som du ikke liker, er det viktig at du sier fra. Du kan si fra til rektor på skolen eller til foreldrene dine.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv