3. november 2017

lærer trakkaserer

Hei jeg går nå mitt første år på VGS i xxx. vi har en matte lærer som henger ut en del elever, og er frekk og stiller uviktige private spørsmål, ang elevene. vi hadde et møte, med matte læreren der det endte med at en elev og til og med, tillitsvalgte i klassen ble utvist. vi skulle nå senere ha et nytt møte. pgr alle elevene klagde på denne læreren. tilitsvalgt fikk ikke lov til og være med på møte, noe som er brudd på loven. og frekke kommentarer ble slengt ifra lærer. vi som går første året nå er redd for og si våre meninger, fordi utvisninger er deres trussel. Og vi slutter og trives på skolen. håper dere kan hjelpe oss.
mvh: fortvilte førsteklassinger.

Tema: Mobbing

Hei,

(vi har tatt bort navn og sted i spørsmålet ditt for at du skal være helt anonym)

Det er alvorlig når elever opplever at de blir hengt ut og trakassert av en lærer. Det kan virker som om også rektor er inne i saken i og med at en elev har blitt utvist. Uansett hva som har skjedd i klassen deres, har rektor plikt til å ta elevene på alvor når de ikke opplever klassemiljøet som godt og trygt.

Siden du skriver at dere nå er redde for å ha nye møter med skolen, anbefaler vi at dere tar med en eller flere voksne som kan støtte dere. Dette kan være foreldre eller andre dere stoler på.

Hvis det er slik at rektor ikke har tatt dere på alvor og ordnet opp, kan dere ta direkte kontakt med Fylkesmannen. Da må fylkesmannen lage et vedtak der det står hva skolen skal gjøre for at dere får det bra. Er dere ikke fornøyd med hjelpen dere får, kan dere klage til Utdanningsdirektoratet.

Vi har laget en nettside med litt mer info om retten til et godt skolemiljø og råd om hvordan du kan klage. Den finner du her.

Utdanningsdirektoratet har laget nettsiden nullmobbing.no. Der finner du informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Vi håper det ordner seg! Hvis ikke kan du ta kontakt med oss igjen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv