13. desember 2016

Lærer slår

Hei! Jeg er en gutt på 12 år, vi har en litt gammel lærer og han blir fort sur. Han kan straffe elever fysisk og vi har det ikke bra med han. Hele klassa er redd for han når han blir sint og vi har STORE planer om og skrive klage til han siste skoledag før jul…. men vi er redde for å gjøre dette. Redde for at han skal slå oss. Hvis vi glemmer noe og vi har på oss hettegenser vrir han hetta rundt et par tusen ganger og drar oss inn i klasserommet. I dag straffet han en elev. Jeg vet ikke nøyaktig hvordan men jeg tror han slo eleven, han sitter nå og griner. Nå har vi vikar og hun har lovet at hun skal snakker med læreren, men vi er redd hun ikke klarer og snakke med han fordi hun bare er vikar tenker læreren at han har større makt en hun og oss elever. Mange i klassa vil saksøke han og vi vet vi har lov til det men han kommer GARANTERT til og si i mot. Vi er 23 elever og vi trenger hjelp…. hva kan vi gjøre?!?

Tema: Skole Vold

Hei,

Det du beskriver er ikke greit. Læreren har aldri lov til å slå elevene. Det er forbudt. Tvert imot har skolen, og alle som jobber der, ansvar for at elevene har det bra på skolen.

Dere må fortelle om dette til en voksen dere stoler på og som kan hjelpe dere. Vi forstår godt at det kan være vanskelig å ta opp disse tingene hvis dere er redd for at læreren blir veldig sint. Da kan dere finne noen andre å snakke med. Dere kan gå til sosiallærer, inspektør på skolen eller direkte til rektor. Dersom dere synes det er vanskelig kan dere be foreldrene deres om hjelp.

Barn har rett til å bli hørt og det dere sier skal bli tatt på alvor. Når elever forteller skal rektor lytte nøye til det dere har å si, og fortelle hva skolen har tenkt å gjøre. Rektor har ansvar for at elevene har gode lærere. Derfor har rektor også ansvar for at det gjøres noe sånn at situasjonen endrer seg. Alt dette står i loven. Hvis ikke skolen gjør noe kan dere klage til et kontor som heter Fylkesmannen. Dere kan lese mer om rettigheter på skolen på Barneombudets hjemmesider.

Denne saken høres så alvorlig ut at vi synes skolen skal vurdere å få noen til å snakke med alle elevene i klassen. Da kan alle fortelle hvordan de opplever læreren og hvordan de har det på skolen, uten at læreren får vite hvem som har sagt hva. Rektor kan for eksempel be sosiallærer eller helsesøster om hjelp.

Vi håper dette løser seg når dere får hjelp fra noen voksne. Hvis dere trenger mer hjelp kan dere gjerne ta kontakt med Barneombudet på e-post post@barneombudet.no

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv