20. mars 2017

Lærer problemer

Læreren min bannet mye til en elev i timen i dag. Det var bare fordi eleven ikke haddd gjort leksene. Jeg er redd for læreren nå sidden dette. Hva skal jeg gjøre?

Tema: Skole

Hei

Vi forstår at du kan bli redd når læreren banner til en elev i timen. En lærer skal ikke banne til en elev, det er ikke tillatt. Du har rett til å være trygg og til å ha et godt miljø i klassen og på skolen.

Du kan først snakke med foreldrene dine om det som har skjedd. Deretter kan du og foreldrene dine snakke med rektor. Når du ikke føler deg trygg på skolen, har rektor en plikt til å hjelpe deg.

Vi har skrevet litt om det å ha et trygt skolemiljø på nettsidene våre.

Lenke til nettside om et godt skolemiljø

Vi håper rektor og læreren på skolen din hjelper deg så du blir trygg i klasserommet igjen.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv