22. januar 2018

Lærer

Vi har en helt forferdelig lærer, hun er bare sur og lærer oss ikke en dritt. Vi vil få henne sparket, hvordan kan vi få henne sparker?

Hei!

Det er rektor som har ansvaret for lærerne. Om dere har en lærer som dere ikke er fornøyde med bør dere snakke med rektor om dette. Når dere snakker med rektor bør dere være konkrete på hva dere ikke er fornøyde med. Rektor kan da avgjøre hvordan dette skal håndteres videre.

Dersom dere synes det er vanskelig å ta opp dette opp med rektor kan dere, for eksempel ta det opp med elevrådet og be dem om å snakke med rektor.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv