10. april 2017

Lærer

Hei! Er det kritisk å ha byttet mange kontaktlærere på kort tid. Vil det gå mye utover skolearbeidet? Jeg har hatt 6 kontaktlærere på 3 år…

Tema: Skole

Hei

Det kan påvirke kvaliteten på tilbudet til en klasse hvis det kommer nye lærere hele tiden. Men, det kommer også an på om de lærerne du får er flinke. Hvis dette er gode lærere som raskt lærer dere å kjenne, kan dette gå veldig bra!

Vi skjønner at du blir bekymret for så mange bytter av lærere. Det er jo heller ikke helt enkelt for en klasse å bli kjent med nye hele tiden. Vi håper du har fått en flink lærer nå og at denne blir en stund.

Hvis situasjonen du beskriver fortsetter, kan dere ta denne saken opp med rektor, både gjennom klassens tillitsvalgte og gjennom foreldrene i klassen.

Hilsen oss i Barneombudet.

Spørsmålsarkiv