15. mars 2017

Lærer

Hat en lærer lov til å gi meg anmerkning uten å si ifra til meg og å skrike "hold kjeft og gjør oppgavene dine" på en nedverdigende måte når jeg har en saklig diskusjon med hun og at jeg er på vei til å vinne den diskusjonen?

Tema: Skole

Hei

En lærer har ikke lov til å krenke elever eller snakke nedverdigende til dem. Å skrike «hold kjeft» til en elev er ikke greit.

Hvis du er i en diskusjon i klassen som er en del av undervisningen, og du oppfører deg saklig, skal en lærer takle dette. Hvis en slik diskusjon ikke er en del av undervisningen og den ødelegger for de andre elevene i klassen, kan en lærer be om at dere diskuterer ferdig etter timen.

Anmerkninger er noe lærere kan bruke dersom du bryter skolens ordensregler. Skolen kan ikke gi deg anmerkning for å være i en diskusjon med en lærer, hvis du ikke har ødelagt undervisningen for de andre elevene. Du kan lese mer om bruk av anmerkninger på våre nettsider.

Lenke til nettside om anmerkninger

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv