7. november 2017

Kutting

Jeg kuttet og vil snakke med noen som har taushetplikt helst helsesøster. Problemet er at jeg leste om det her og det stod at de måtte si til foreldrene mine om selvskading og tanker om selvmord. Det er den eneste grunnen jeg ikke vil gå å snakke med helsesøster om kuttingen min.

Hei!

Så bra at du skriver til oss og forteller om dette.

Det er utrolig viktig at du prater om det som plager deg med noen voksne, slik at du kan få hjelp. Dersom du ikke vil prate med helsesøster, eller andre voksne rundt deg, så bør du ringe til Mental Helse sin telefon 116 123 eller kontakte Kors på Halsen som du finner mer om på korspahalsen.no.

Du har helt rett i at helsesøster egentlig skal si fra til foreldrene dine dersom du skader deg selv, men du skriver ingenting om hvorfor du gjør det. Dersom det er ting hjemme som gjør at du velger å skade deg, så er det ikke sikkert at helsesøster sier fra til foreldrene dine om det.

Vi foreslår at du prøver å prate med helsesøster om dette. Du kan for eksempel først spørre hva helsesøster tenker om taushetsplikten før du bestemmer deg for om du vil si noe mer eller ikke. Ofte kan det være gode grunner til at de foreldrene dine bør få vite om det, for eksempel at de kan gi deg god hjelp.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv